Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: måloppnåelse

Holde blikket på målet: Den rette innstillingen for suksess

Anser du at du er god til å hold blikket på målet? God måloppfølgning og målhåndtering er en kunst som først og fremst krever den rette innstillingen. Det handler mer om hvordan du tenker rundt konflikter, hvordan du møter vanskelige situasjoner enn hva du faktisk gjør. Innstillingen er nøkkelelementet som sørger for at du klatrer opp fjellet og overvinner hindre.  (more…)

Målsetting: håndtere dine ”drager”

Tenk deg at du er godt på vei mot å fullføre et mål når plutselig det dukker opp et problem. En uventet veisperring som du ikke vet hvordan du skal løse, Disse utfordringene, hindringene eller ”dragene” som vi kan kalle dem, kommer i forskjellige former og størrelser. Noen er eksterne av natur, andre interne, men de har samme mål: De kommer alltid i veien for at du skal bevege deg fremover og nå målet ditt.  (more…)

En Executive Coach kan redde bedriften din!

Klarer du deg bra nå vil du klare deg enda bedre med en Executive Coach! Klarer du deg bra nå vil du klare deg enda bedre med en Executive Coach!

Uansett hvilken profesjon vi innehar i dag, er mennesker den viktigste ressursen som alltid bør stå i fokus. Derfor er det viktig å verne om disse ressursene ved å investere i humankapital som videre vil fremme suksess i bedriften. Dette er et enormt ansvar på bedriftsledere, og da kan en Executive Coach være en ypperlig støttespiller.  (more…)